Vítání adventu Ve Smečkách

Ve čtvrtek 23. listopadu jsme společně přivítali advent Ve Smečkách - zazpívali jsme si koledy, rozsvítili jsme betlém ve výloze Bílé vrány a společně si užili vánoční workshopy.

25 let v POHODĚ - oslava 25. narozenin organizace POHODA

Na náměstí Brumlovka jsme společně oslavili 25 let POHODY. Moc děkujeme všem, kteří tam byli s námi, udělali jste nám obrovskou radost, bez vás by to nebylo ono. Zvláštní poděkování patří Magistrátu Hlavního města Prahy za finanční podporu, bez které by se akce nemohla uskutečnit. Díky vám jsme mohli představit veřejnosti naši práci a zase trochu napomoct bourání společenských předsudků vůči lidem s postižením, za což jsme moc rádi.

Catering pro Jeden svět 2023

Vítání adventu Ve Smečkách 1. 12. 2022

Zažít Smečky jinak 17. 9. 2022

Catering na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo

Den dětí Ve Smečkách 1. 6. 2022

V červnu jsme Ve Smečkách uspořádali Den dětí a na jeden den jsme tak proměnili ulici, která má pověst spíše místa pro dospělé, v barevné místo plné her, workshopů, křiku a smíchu. Do akce se opět zapojily další organizace z okolí, díky čemuž jsme mohli nabídnout opravdu bohatý program. Akce se vydařila a úsměvy na pomalovaných dětských obličejích toho byly nejlepším důkazem.

Výstava Asistence v akci

V květnu jsme návštěvníkům kavárny skrze výstavu Asistence v akci představili sociální službu osobní asistence a terénní odlehčovací službu. Návštěvníci tak mohli díky jedinečným fotografiím okusit atmosféru z asistencí, které pracovníci POHODY zajišťují lidem se zdravotním znevýhodněním. Na výstavě byly rovněž ke zhlédnutí práce klientů POHODY, kteří přes své znevýhodnění dokáží tvořit krásné věci pro radost svou i svého okolí.

Bleší trh Ve Smečkách 27.4. 2022

Na konci dubna 2022 jsme v ulici Ve Smečkách před kavárnou uspořádali Bleší trh, do kterého se zapojili i další podniky a neziskové organizace z ulice. Akce byla součástí naší snahy rozvinout komunitní život Ve Smečkách a změnit náhled veřejnosti na tuto nechvalně proslulou ulici. Odpoledne byla akce zpestřena vystoupením harmonikáře. Návštěvnost byla hojná a akce měla pozitivní odezvu v celé ulici. Výtěžek z našeho stánku šel na podporu kavárny Bílá vrána.

Příprava cateringu pro Jeden svět

Na konci března Bílá vrána jako vždy připravovala catering pro festival Jeden svět. Za tuhle příležitost jsme vždycky moc rádi, protože atmosféra bývá naprosto jedinečná.

Přednášky Huberta Čížka

Již několik měsíců vítá návštěvníky kavárny Bílá vrána svým osobitým pozdravem – s láskou a úctou k přírodě – pan Hubert Čížek, dobrodruh a zachránce tropických pralesů.

Jak sám říká, vrací společnosti to, co mu život dovolil poznat a uskutečnit. Rád pomáhá těm, kteří pomáhají jiným. Jeho životním mottem je: „Pěstuj lesy tak, aby to byl tvůj pomník, na který můžeš být hrdý.” Kdo poznal pana Huberta Čížka osobně, ví, že setkání s ním je zážitkem.

V závěru léta 2021 jsme obnovili přátelské setkávání a vyprávění o jeho cestovních i pracovních zkušenostech a virtuálně cestujeme světem křížem krážem. Od Ekvádoru přes Tibet, Kubu, Sumatru, Chile, Cejlon i Galapágy a zdaleka nekončíme.

Během pondělních večerů pod křídly Bílé vrány představuje Hubert Čížek své fotografie z doby, kdy byl cestovní ruch do exotických destinacích v zárodku. Mohli jsme vidět Machu Picchu i Čínskou zeď bez turistů, horské destinace Tibetu bez horolezců a nahlédnout do soukromí domorodých kmenů na Cejlonu i Sumatře.

Jeho fotografie jsou pro nás “pouze” 2D zážitkem – obrazem a vyprávěním. Nicméně je z nich poznat neuvěřitelná námaha, trpělivost a dobrodružství při putování za světovými floristickými nej. Jako třeba cesty za největším květem světa – Raflézií Arnoldovou na Sumatru, za nejvyšším květenstvím světa – Araukárií chilskou do Chile či největším květenstvím – palmou Talipot na Srí Lance.

Zahájení adventu Ve Smečkách

Ulici Ve Smečkách rozsvítil 25. listopadu 2021 v rámci zahájení adventu betlém a lampionový průvod. Ve výloze kavárny Bílá vrána jsme rozsvítili vlastnoručně vyrobený betlém, a následoval lampionový průvod skrz Smečky se zpěvem vánočních i jiných písní za doprovodu dudáka. V chráněných dílnách Inspirace a JEDNA BEDNA probíhaly workshopy s vánoční a mikulášskou tématikou a v Bílé vráně a baru Ježkovy Voči bylo k dispozici občerstvení v podobě horkých nápojů a dalších dobrot. V Ježkových Vočích pak na závěr večera zahrála kapela Vše za 42.

Zažít Smečky jinak 2021

První ročník festivalu Zažít Smečky jinak, který se konal v rámci slavností Zažít město jinak, úspěšně proběhl 18. září 2021 v ulici Ve Smečkách. Ta se pro tento den proměnila z nechvalně známého doupěte neřesti v přívětivé místo, které díky zajímavému programu přilákalo přibližně dvě stovky návštěvníků.

Cílem festivalu bylo propojit zajímavé podniky působící Ve Smečkách a nastartovat komunitní život v ulici, což se určitě podařilo. Ohlasy byly ze všech stran vynikající. Návštěvníci se skvěle bavili a hodnotili akci jako velmi povedenou. Spokojenost vládla i mezi účastnícími se subjekty. „My jsme vrcholně spokojení, přišlo hodně lidí, atmosféra byla báječná a doufáme, že to nejdéle za rok zopakujeme znovu,“ uvedla paní Zuzana Černá z chráněné dílny Inspirace.

Spokojenost vládla v i v Galerii Smečky a dalších zapojených podnicích. Účastnicí především vyzdvihli, že ulice vypadala úplně jinak a že měli příležitost představit se v rámci akce veřejnosti trochu netradiční cestou. Věříme, že tato akce bude začátkem nové éry ulice Ve Smečkách, a že zde nově probuzený komunitní život bude lákat návštěvníky i v budoucnu.

Vernisáž koronobrazů

V červnu 2021 se v Bílé vráně uskutečnila vernisáž obrazů, které namalovali klienti POHODY během nucené covidové izolace. Patronkou výstavy se stala Mahulena Bočanová.